ընծայ

ընծայ

Dasnabedian 1995: 435

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 3,3 Acrostiche 6,25
offrande

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԸՆԾԱՅ — (ի, ից.) NBH 1 0778 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. ԸՆԾԱՅ կամ ԸՆՁԱՅ. (զի ձ զկնի ն տառի մեղմ հնչի որպէս ծ.) δῶρον , κάρπωμα, δόμα munus, donum, oblatio Ընձեռայք. իւրով ձեռամբ կամ ʼի ձեռանէ տուեալ տուրք՝ ʼի փոքուէ առ մեծն. պատարագ. նուէր եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԾԱՅԱԲԵՐ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0778 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c, 12c ա. Պատարագաբեր. որ բերէ եւ մատուցանէ ընծայս, որպէս սպասաւոր կամ հպատակ. *Եւ դու ընթա՛ ընդ մոգսն ընծայաբեր. Լծ. ածաբ.: *Առեալ զգանձսն՝ հրամայեաց սպանանել զընծայաբերսն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՒՂԵՐՁ — ( ) NBH 2 0544 Chronological Sequence: 13c գ. ՈՒՂԵՐՁ կամ ՕՂԵՐՁ. (արմատ Ուղերձելոյ.) Աղերս՝ ըստ որում ընծայ. նուէր: Ըստ Հին բռ. *Օղերձ, օղերց, ընծայ, կամ արուէզ». (թ. արզ. եւ արմազան) …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՏԱՐԱԳ — (ի, աց.) NBH 2 0605 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. Որպէս Պատրուճակ, որ է Զենլիք ʼի կենդանեաց, եւ որպէս Պտուղ երկրի՝ պատուասիրութեամբ իմն ընծայեալ Աստուծոյ. որ եւ ԶՈՀ. իբր յն. թիսի՛ա, որ ի գիրս Փիլոնի ՝ մեկնաբար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵՐՍ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0037 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. Աղաչանք, պաղատանք, մաղթանք, ողոք, զաղէտ սրտին յայտնելով, կամ զաղիս գթոյ թափելով. խեղճ թափելու խնդրուածք. ... *Ընկալեալ աղերս ʼի յիմոյս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՐԱՆԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0136 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ն. πρωτοτοκεύω primogenitum facio Անդրանիկ առնել՝ կացուցանել՝ զկրտսերն. առջինեկին տեղը անցընել. ... *Մի՛ իշխեսցէ անդրանկացուցանել զորդի սիրելւոյն. Օրին. ԻԱ. 16: *Մի՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԱՐ — I. ( ) NBH 1 0171 Chronological Sequence: Unknown date ա. Իբր առանց կարանի. ոչ կարեալ, այլ հիւսեալ. կամ փորանկեալ. եւ անձեռագործ. չկարած, չհուսած. ... *Մերկացուցին զանկար պատմուճան նորա, եւ զանփորտիկն: Արկին վիճակ ʼի վերայ անկար պատմուճանին. զայս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0287 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c πρόθεσις propositio որ եւ ԱՌԱՋԱՒՈՐՔ. Առաջի դրութիւն կամ մատուցումն նուիրաց, եւ նուիրեալն ընծայ. *Ի վերայ հացին առաջադրութեան: Ծխել առաջի նորա խունկս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԱՆԴ — (ի, իւ, ից կամ ոց, իւք կամ օք.) NBH 1 0389 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c գ. παραθήκη, παρακαταθήκη , ὐποθήκη depositum (Աւանդ, որպէս թէ՝ Եւ անդր կարկառեալ, մատուցեալ. տե՛ս եւ ԳԱՀԱՒԱՆԴ, ՍԱՐԱՒԱՆԴ եւ այլն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՇԱՀԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 413 Chronological Sequence: 6c ա. πολυχρήματος opulentus, opimus Որ ստանայ կամ տայ ստանալ շահ բազում յոյժ. մեծահարուստ. *Ի պատարագացն առնուլ՝ ո՛չ դոյզն ինչ, այլ որ մանաւանդ էր բազմաշահագոյն ընծայ. Փիլ. քհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՀԱՄՈՒՆՔ — (մանց.) NBH 1 0592 Chronological Sequence: Early classical գ. δόμα donum, ἁνάθημα donarium Deo in templo suspensum Նուէր. ընծայ. տուրք, մանաւանդ յուտելեաց եւ յմպելեաց. եւ Կաշառք. (լծ. թ. դահամ. եբր. լէխէմ, որ է հաց, եւ կերակուր.) *Զպատարագս իմ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.